БРОШУРА

0.50 лв.

Брошура с описание на есенциите
Количество 1 бр.Печат-ТИНТЕТ ЕООД

Описание

Малък помощник за бърз избор с кратка информация. Съдържаща всяка една от 39-те Английски есенции и приложението им в нашето ежедневие. Правилният избор на подходящите есенции ще превърне отрицателните ни емоции в положителни вибрации.